Bhikshuni Sangye Khadro (Kathleen McDonald) er født i USA. Hun har været buddhistisk nonne siden 1974. Hendes hovedlærere er H.H. Dalai Lama, Lama Thubten Yeshe and Lama Thubten Zopa Rinpoche. Hun har undervist i mange buddhistiske centre verden over og er forfatter til flere bøger, heriblandt ”How to Meditate.”