Det er blevet tid til årets generalforsamling i Phendeling. Den finder sted søndag d. 5. maj kl. 15 i Phendelings lokaler. Alle registrerede medlemmer af foreningen er hjerteligt velkomne.

Har du forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende det til info@phendeling.dk senest 21. april.

 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

  1. Kort meditation
  2. Valg af dirigent og referent
  3. Beretning for 2018
  4. Regnskab for 2018
  5. Valg af bestyrelse
    Tenzin Drolkar, Hans-Jørgen Hansson, Lene Østergaard og Karolina Gyaljen er på valg. Alle genopstiller.
  6. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt