Geshe Pema Samten taler over temaet “Karma – skæbne eller mulighed?” Karma er et begreb, som ofte misforstås af os her i Vesten. Mange tror, at karma er en slags straf eller uafvendelig skæbne, som vi er hjælpeløst udleveret til. Men karma betyder slet og ret handling og er derfor ikke noget, der trækkes ned over os af en højere magt, men derimod skabes af os selv gennem vores handlinger.

Dato og tid: Fredag 28/4, kl. 19-21, lørdag 29/4, kl. 11-16 og søndag 30/4, kl. 11-16
Entre: Medlemmer af Phendeling 600,-, andre 800,- Pr. session 200,-
Tilmelding: Nødvendig på info@phendeling.dk