Lisbet Rasmussen Medlem af PHENDELING i 11 år, deraf 10 år i bestyrelsen.
Jeg har taget tilflugt og har undervist i Ungegruppe, Børnegrupper, Ny og Nysgerrig og Intro I-II.