Billedet af Livets Hjul er en symbolsk fremstilling af det, der indenfor buddhismen forstås som fødslernes kredsløb, samsara, samt af hvordan man kan befri sig fra det og nå nirvana, sådan som Buddha har forklaret det i sin prædiken om De Fire Ædle Sandheder: 1) Sandheden om lidelsen 2) Sandheden om årsagen til lidelsen 3) Sandheden om lidelsens ophør og 4) Sandheden om vejen, der fører ud af lidelsen.

Det følgende skal ses som en kort indføring i billedets symbolik og filosofien bag den. Livets Hjul ses ofte malet ved indgangen til templer og klostre i Asien for at undervise hyrder og bønder om Buddhas lære og mane dem til eftertanke.

Billedets elementer udgøres af en rund skive, der befinder sig i kløerne på et monster, som repræsenterer Dødens Herre. I billedets øverste højre hjørne ses en buddha, der viser vejen til nirvana, symboliseret ved månen i billedets øverste venstre hjørne.

Monsteret og den runde skive repræsenterer vores nuværende tilstand, samsara, hvor tingene ikke rigtigt passer sammen. Der er hele tiden et eller andet i vejen, og vi løber ustandselig ind i sygdomme og andre vanskeligheder. Sommetider går det os godt, og vi befinder os i den øvre halvdel af hjulet, men da det hele tiden drejer, varer de gode tilstande ikke ved ret længe ad gangen. Det gør de dårlige selvfølgelig heller ikke. På et tidspunkt dør vi, og så starter det hele forfra igen med en ny genfødsel forårsaget af vores emotioner og karma, med mindre vi får hjulet til at dreje den modsatte vej rundt – ud af samsara.

Nirvana derimod er en tilstand af fred – alt er, som det skal være. Emotionerne er overvundet, og vi har så at sige “fyraften”. Der er ikke mere at gøre. Derfor er den pegende buddha på billedet udtryk for, at det er muligt at befri sig fra fødslernes kredsløb og nå nirvana eller den personlige befrielse, som er det, der tilstræbes indenfor theravada-buddhismen. Indenfor mahayana-traditionen er den praktiserende ikke tilfreds med det, men stræber efter at nå buddha-tilstanden for at kunne befri alle væsener fra lidelse.

I hjulets centrum finder vi tre dyr, der bider hinanden i halen. De symboliserer det, der er årsagen til, at vi stadig befinder os i samsara: de tre rodgifte uvidenhed, begær og aversion. Disse tre emotioner betinger alle vores oplevelser, og når de manifesterer sig i vores sind, ser vi ikke objektivt på tingene – vi er så at sige ude af trit med realiteten – og når vi handler på det grundlag, skaber vi karma, som så er årsag til en ny genfødsel i samsara.

De tre rodgifte har mange dårlige venner. De vigtigste af dem er de seks emotioner: uvidenhed, begær, vrede, grådighed, stolthed og jalousi. De skaber vores tilværelse, som er fremstillet i billedets seks store felter, de seks verdener eller tilstande: devaer, asuraer, mennesker, sultne ånder, helvedesvæsener og dyr. Disse verdener er ikke “steder”, men mentale tilstande, og ifølge nogle mestre, gennemlever vi dem alle flere gange om dagen.

Imellem den inderste cirkel og de seks store felter, ses et smalt område, hvor den ene halvdel er sort, den anden hvid. Væsenerne i det hvide felt er på vej opad i kraft af deres gode handlinger og etiske livsførelse. I det sorte felt bevæger de sig nedad på grund af skadelige handlinger og uetisk livsførelse. Disse to veje er den eneste forbindelse mellem døden og næste fødsel.

Den yderste cirkel med i alt tolv felter beskriver sammenhængen mellem årsag og virkning, læren om karma og “afhængig eksistens”. De tolv led beskriver, hvordan uvidenhed, bevidsthed, karmiske frø, oplevelser og handlinger fører til en ny undfangelse med derpå følgende fødsel, alderdom og død – og det i utallige på hinanden følgende eksistenser.

Deprimerende eller realistisk? Alt afhænger som bekendt af øjnene, der ser. Men et faktum er det, at vi, hvis vi gerne vil undgå lidelse, må undgå det, der forårsager lidelsen. Buddha fortæller os i De fire Ædle Sandheder hvad det er, vi bør undgå og hvad det er, vi skal gøre for at befri os fra fødslerne kredsløb.

Det er noget, vi selv må gøre. Og det kan vi. Vi holder så at sige lykken i vores hule hånd. Men det kræver noget af os. Det kræver opmærksomhed og ansvar. Metoden kan sammenfattes i Den Ædle Ottefoldige Vej: ret anskuelse, ret beslutning, ret tale, ret handlemåde, ret levevis, ret stræben, ret eftertanke og ret fordybelse. Billedets inskription forklarer det på denne måde:

Gør dette, undlad hint og indtræd i Buddhas lære.
Som en elefant i en bambushytte
ødelægger du derved Dødens Herre.
Den, der således øver sig med hele sin opmærksomhed i etisk disciplin
Vil forlade fødslernes kredsløb og stilne lidelsen.

Artiklen er første gang bragt i IKON maj 2017