Årgang V, efterår 2017
GRUNDMODUL, semester 1
ved bikshuni Tenzin Drolkar

GRUNDMODULET er tilrettelagt for nye studerende på Årgang V, men er åbent for alle, der ønsker en grundlæggende viden om buddhismen.

Mandage kl. 17.15-19.00: d.18.9.-11.12. (dog undtagen 16.10.) samt to praksis-søndage: d.8.10. kl 10-12 og d.12.11. kl. 14-17.
Kursusgebyr: Medlemmer af Phendeling 975 kr.; andre 1225 kr.
Såfremt du tidligere har deltaget på GRUNDMODUL, tilbydes du at deltage for halv pris.
Tilmelding og betaling: Senest 11.9. på info@phendeling.dk

 

Årgang III og IV, efterår 2017
OVERBYGNINGSMODUL, semester 7
VINAYA – BUDDHISTISK ETIK
Ved bhikshuni Tenzin Drolkar

På OVERBYGNINGSMODULET semester 7 vil vi beskæftige os med den etik, der leder til individuel befrielse (pratimoksa) samt med bodhisattva-løftet.

Hvad er et pratimoksha-løfte, hvilke regler er det forbundet med, hvordan tages det, hvordan overholdes det, og hvordan renses overtrædelser? Med
det som udgangspunkt studerer vi de regler, der er forbundet med lægmandsog bodhisattva-løftet. Deltagerne vil lære løfternes primære og sekundære regler at kende.

Kurset er tilrettelagt for studerende på Årgang III og IV, men er åbent for alle, der er interesserede i etik.

Mandage kl. 19.30-21.15: d.18.9.-11.12. (dog undtagen 16.10.)
Kursusgebyr: Medlemmer af Phendeling 775 kr.; andre 1025 kr.
Såfremt du tidligere har deltaget på VINAYA, tilbydes du at deltage for halv pris.
Tilmelding og betaling: Senest 11.9. på info@phendeling.dk