tilflugt_buddha25. november har du igen mulighed for at tage buddhistisk tilflugt hos Lakha Rinpoche. Det benytter mange sig af – både nye og erfarne buddhister. Men hvad betyder det egentlig at tage tilflugt? Hvad indebærer det og hvad forpligter du dig til? Det kan du læse mere om i denne artikel.

 

Af Julie Relsted

Hvis den buddhistiske vej er den rigtige for dig, kan det være aktuelt for dig at tage tilflugt til Buddha, dharma og sangha. Når du tager tilflugt hos Lakha Rinpoche skal du være villig til at aflægge et løfte om ikke at tale negativt om andre religioner. I følge lamrim-skrifterne er tilflugten desuden forbundet med et løfte om, at du vil bestræbe dig på at undgå at skade andre med vilje, og at du vil behandle dharma-tekster og gengivelser af buddhaer og bodhisattvaer med respekt uanset deres kvalitet eller materielle værdi.

På et dybere plan betyder tilflugt, at vi tager tilflugt til de tre juveler: Buddha, dharma og sangha. Vi tager tilflugt til Buddha som et oplyst væsen, én der gennemskuede sandheden om tilværelsen og udviklede umådelig og upartisk kærlighed og medfølelse med alle levende væsener. Lamaen eller læreren er Buddhas stedfortræder, og i den tibetanske tradition tager vi derfor også tilflugt til lamaen.

Dernæst tager vi tilflugt til Buddhas lære, dharmaen, som en vej, vi kan følge frem til vi når oplysning, lige-som Buddha gjorde.

Når vi så har taget tilflugt til Buddha som et eksempel og til dharmaen som en vej, tager vi tilflugt til sanghaen. Dette betyder, at vi ikke er alene, men at vi følges med nogle andre, som går på den samme spirituelle udviklingsvej som vi selv.

Nogle gange sammenligner vi Buddha med en læge, dharmaen med medicinen og sanghaen med sygeplejerskens pleje og omsorg.

Ved tilflugtsceremonien tilkendegiver vi overfor Lakha Lama, at vi gerne vil følge buddhistiske vej, og Rincpoche sætter os så at sige ”på sporet” ved at give os sin velsignelse. Herved optages vi i Buddhas menighed og træder formelt set ind på den vej, der fører til oplysningen.

Tilflugts-bøn:
Jeg tager tilflugt til Buddha, dharma og sangha
indtil jeg når oplysningen.
Må de fortjenester, jeg samler ved at praktisere gavmildhed
og de andre fuldkommenheder,
blive årsag til, at jeg når buddha-tilstanden
til gavn for alle levende væsener.