Kontakt

Hvis du vil have information, kan du ringe på: 4059 4508
Hvis du vil leje lokaler i Phendeling – klik her
Hvis du ønsker foredrag for skoler og gymnasier – klik her

Du kan også skrive til os på info@phendeling.dk

Vi har bankkonto i Danske Bank reg. nr. 9570, konto nr. 60028133 – CVR: 29281122

Name of Bank: Danske Bank
SWIFT/BIC: DABADKKK
IBAN: DK8730000060028133
Registration number: 9570
Account number: 60028133 (if the account number dont fit you just add some zeros before the account number to make it fit.)

Vi bor centralt i indre by i København:

Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
Nørregade 7B, 2.th
1165 København K