Phendeling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 8. juni kl .19.00. På grund af COVID-epidemien er det dog på nuværende tidspunkt usikkert om generalforsamlingen kan gennemføres. Vi følger naturligvis myndighedernes retningslinjer og melder ud, hvis der sker ændringer ift. generalforsamlingens gennemførsel. 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal mailes til info@phendeling.dk senest 25. maj