PHENDELINGS GENERALFORSAMLING
Søndag d.27.5.2018 kl. 16-18.

Alle medlemmer er hjerteligt velkomne til Phendelings generalforsamling, som udover at give indblik i foreningens drift også plejer at være ganske hyggelig.

 

Eventuelle punkter til dagsordenen skal sendes til info@phendeling.dk senest 14 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen kan hentes her.

Phendeling serverer en lille forfriskning.