Dét kan du blive meget klogere på, når Phendeling fra begyndelsen af 2018 tilbyder et halvandet årigt kursus i sjælesorg på buddhistisk grundlag. I dette interview fortæller initiativtageren, bhikshuni Tenzin Drolkar, om tankerne med kurset. Hvis det lyder som noget for dig, er du hjerteligt velkommen til vores introduktionsaften den 7. november, kl. 17.30

 

– Hvorfor laver Phendeling et kursus i sjælesorg?
– Ideen er opstået ud fra mit eget behov. Jeg møder ofte mennesker, som gerne vil tale om deres lidelser, og jeg vil gerne være bedre til de samtaler. Målet for os inden for Mahayana-buddhismen er jo at nå oplysningen for at kunne befri alle levende væsener fra deres lidelser. Indtil vi når oplysningen, kan vi jo stadig udrette en masse og forsøge at hjælpe så godt vi kan på det niveau, vi nu end er på. Så jeg tænker, at det at yde sjælesorg hænger rigtig godt sammen med en buddhistisk praksis.

 – Sjælesorg er ikke et begreb, vi normalt møder i buddhismen, kan du forklare lidt om synet på det begreb?
– Det er rigtigt, at vi ikke taler om en sjæl inden for buddhismen, men hvis vi kigger nærmere på begreberne sind og sjæl, er der rigtig mange lighedspunkter. Det er i sjælen – sindet – vi oplever de største lidelser. Selvfølgelig oplever vi også fysiske lidelser, men det er de sjælelige, mentale lidelser der er de stærkeste. Vi endte med at synes, at “sjælesorg” er det mest dækkende ord, fordi de fleste mennesker kender begrebet og har en viden om, hvad det går ud på.

 – Hvad vil jeg få ud af at deltage i kurset om sjælesorg?
– Hvis du deltager i kurset kan du forvente at blive konfronteret med det, der i dit eget liv er lidelsesfyldt, men også at få det sat i perspektiv. De fleste af os vil jo hurtigst muligt ud af vores lidelse, væk fra den, men den første prædiken Buddha gav, efter at han nåede oplysningen, handlede om det, vi kalder for de fire ædle sandheder: Den første sandhed er, at vi alle oplever lidelse. Den næste sandhed er, at der er en årsag til lidelsen, og de to sidste sandheder handler om vejen ud af lidelsen. Men for at kunne befri sig selv for lidelse, er man nødt til først at anerkende, at der er lidelse.

– Kurset har en meget praktisk tilgang til sjælesorg. Vi kommer til at lære om samtaletræning, og om hvordan man stiller sig til rådighed for et andet menneske, som lider – både ved at kigge på cases og ved at øve os. Vi kommer til at kigge på skrifter, hvor Buddha beskriver metoder til, hvordan vi kan møde vores lidelse, hvordan vi kan hjælpe andre til at møde deres lidelse. I det store perspektiv handler det om, at den lidelse, vi oplever, har vi til fælles med alle andre. Og bare det at komme dertil, at realisere dét, er et stort skridt på vejen ud af ens egen lidelse.
– Det er vigtigt at understrege, at sjælesorg ikke er terapi. Sjælesorg handler om at stille sig til rådighed for et andet menneske, som er i en vanskellig situation og forsøge at lytte og hjælpe så godt man kan. Så du skal være villig til at bruge dig selv, men forvent også at du vil udvikle dig meget gennem forløbet.

 – Kræver det særlige forudsætninger at deltage?
– Nej, det er åbent for alle, der er interesseret i det her emne, og du behøver i hvert fald ingen buddhistiske forudsætninger for at deltage, men du skal være mentalt stabil.
– Du vil blive konfronteret med nogle ting undervejs, som du skal have en vis modenhed for at kunne tackle. Det er ikke noget med, at du bliver skubbet ud på det dybe vand, men for mange kan det være meget berørende fx at konfrontere sig selv med tanken om, at jeg også selv skal dø. Hvordan har jeg det med den tanke? Er det noget, jeg tør kigge på?

Du kan se interviewet på video her: https://www.youtube.com/watch?v=ySZb31izFeY
Du kan læse mere om kurset i sjælesorg her: https://phendeling.dk/wp/sjaelesorg