Vær tilstede
Af Steen Skovhus

Buddha gav 84.000 belæringer. Det er dem vi definerer som dharmaen, og dog kun ét værktøj, men ikke et hvilken som helst værktøj. Nemlig et værktøj som kan bruges i hvilken som helst praksis, eller spirituel træning vi ønsker at beskæftige os med. Om det er meditation, ønsket om at udvikle vores positive handlemønstre eller at reducere vores negative ageren… Det er det samme værktøj. Et værktøj der gerne oversættes med det engelske ord “mindfulness” eller med det danske “opmærksomhed”, måske rettere at være “bevidst” og bedst defineres som; at være vidende om hvad der sker i øjeblikket.

Det tibetansk ord er “sheshin” – she betyder at vide og shin betyder fortsat eller kontinuerlig; kontinuerlig viden eller bevidsthed. Der er også et andet ord “tenpa” som også nogle gange oversættes med “mindfullness/være bevidst”. tenpa – er i de tibetanske kilder defineret som; at være vidende om hvad der foregår og være bevidst om, hvordan man skal handle i situationen – at huske hvad man skal gøre.

Som basis for vores spirituelle udvikling, er det vigtigt at udvikle den form for bevidsthed, som rummes i ordet tenpa. Hvad enten vi sidder på puden i meditation, er sammen med andre eller igang med at udføre vores daglige praktiske gerninger. I alt det vi foretager os i løbet af en dag, kan vi øve os i at blive – bare en lille smule – mere bevidst om, hvad der foregår.

Vi kan blive mere opmærksomme på, hvilken sindstilstand vi er i; er jeg oprevet, vred, negativ eller måske føler jeg mig såret. Og den måde jeg opfører mig på siger ikke bare noget om, at det, jeg oplever, føles rart eller ubehageligt, den er også en medvirkende faktor til, om mine handlinger er venlige, uvenlige, gavnlige eller måske direkte skadelige.

Hvis jeg bliver bevidst om det, jeg siger, føler, tænker og oplever, opdager jeg måske, at jeg handler på en måde, som hverken er til gavn mig selv eller andre. Bliver jeg bevidst om, at jeg agerer over for andre på en måde, som jeg ikke selv ønsker at blive behandlet på, vil jeg – almindeligvis – øjeblikkeligt ophøre med handle, som jeg gør og i stedet forsøge at huske, hvad der er den rigtigt måde at opfører sig på.

Jeg må stræbe efter at være så nærværende, så jeg hele tiden er i stand til spørge mig selv; hvordan vil jeg gerne have at andre mennesker behandler mig?

Måske virker det overvældende. Men faktisk tager denne form for kontinuerlig refleksion ingen tid, når først vi er blevet familiær med den måde at tænke på.

Hvis vi kan opnå denne form for opmærksomhed, kan vi opbygge en bevidsthed om, hvordan vi handler, eller, for den sags skyld, ikke handler. Ikke sådan at vi fremadrettet altid vil kunne handle på den bedst tænkelige måde, det vil sikkert heller ikke være muligt, men alene det, at vi bliver en lille smule mere opmærksom, vil indvirke på den måde vi – i alle situationer – vælger at handle på.

Det er på denne måde, vi kan bringe mere venlighed ind i vores liv. Ja, ikke bare det; det er denne måde, vi kan arbejder med hvilket som helst, vi ønsker at udvikle i os selv.

Kilde: Ringu Tulku Rinpoche