Steen Skovhus Buddhist med kristen baggrund. Han har fulgt undervisningen
på Buddhistisk Universitet siden 1. årgang og studerer nu buddhistisk filosofi ved Tibetan Centre, Hamburg .