Kærlighed er ønsket om, at andre må være lykkelige. Medfølelse er ønsket om at sørge for, at de bliver lykkelige ved at befri dem fra deres lidelser. Læs med her i dette uddrag fra Ven. Sangye Khadros bog ”How to Meditate”, som samtidig varmt anbefales til alle, der leder efter en praktisk guide til meditation på buddhistisk grundlag.

Medfølelse er ikke den bedrøvede, angste følelse, vi ofte erfarer, når vi ser eller hører om andres smerte. Det er heller ikke en sentimental deltagelse i deres problemer eller en selvbevidst holden-sig-tilbage. Disse måder at forholde sig på hjælper ikke og viser, at vi hverken har forstået årsagerne til problemerne eller løsningen på dem (…).

Medfølelse gavner ikke kun andre, men også os selv. Dalai Lama har sagt: ”Praktiser kærlighed og medfølelse, hvis du ønsker at andre skal blive lykkelige. Praktiser kærlighed og medfølelse, hvis du selv ønsker at blive lykkelig.

VI har alle evnen til at være grænseløst medfølende. En kraftfuld metode til at udvikle dette potentiale er at visualisere Tjenresig, medfølelsens bodhisattva og fordybe os i hans mantra.

Et mantra er en serie lyde, der korresponderer med bestemte subtile svingninger i os. Et mantra udspringer af et oplyst sind og har akkumuleret sin energi ved at blive reciteret af millioner af mennesker i tusindvis af år. Dets effekt ligger ikke i at forstå dets eksakte mening, men i at koncentrere sig om lyden af det, mens vi reciterer det højt eller stille.

Tjenresigs mantra – OM MANI PADME HUM – udtrykker den rene, medfølende energi, der findes i ethvert menneske. OM symboliserer det oplyste tilstand, vi gerne vil opnå. MANI betyder juvel og symboliserer medfølelse, kærlighed og bodhicitta, PADME betyder lotus og symboliserer visdom. HUM betyder uadskillelighed.

Tilsammen betyder stavelserne, at vi kan transformere os selv og nå den oplyste tilstand, hvor vi kan gavne alle ved at praktisere visdom og medfølelse samtidig. Hvad enten vi reciterer OM MANI PADME HUM i meditation, eller mens vi udfører vores daglige aktiviteter, bidrager vi dermed til væksten af fredfyldt, kærlig energi i verden. Det hjælper også vores eget sind til at være vågent og positivt i stedet for adspredt og negativt (…).

Tjenresig-praksis
Afspænd krop og sind, vær til stede i nuet og ret opmærksomheden mod dit åndedræt. Undersøg dine tanker og følelser og skab en positiv motivation for denne meditation. Forestil dig at hele rummet er fyldt med væsener, der sidder rundt omkring dig helt ud til horisonten.- Hvis du finder det vanskeligt at tænke på alle levende væsener, så bare tænk på så mange, som du kan.

Dine forældre og andre familiemedlemmer er ved siden af dig; dine venner er bagved dig; folk, du ikke trives så godt med, er foran dig, og alle de andre er udenom dig. Tænk på disse personers og væseners lidelser. Tænk først på dine forældres og nærtstående personers lidelser. Åbn dit hjerte overfor de fysiske og psykiske problemer, de har og tænkt, at de – lige som du selv – ønsker at blive fri for lidelse. Føl, hvor vidunderligt det ville være, hvis de virkelig var frie og kunne nyde oplysningens fred og lyksalighed.

Tænk så på de mennesker, du ikke kan lide, eller som har såret dig. Forestil dig deres lidelser: Fysisk smerte og ubehag, ensomhed, usikkerhed, frygt, utilfredshed. Ligesom dig ønsker de ikke at have problemer, men de har ikke noget valg. Så længe deres sind er forvirret og uvidende om virkeligheden, kan de ikke finde fred. Åbn dit hjerte mod disse mennesker, som du normalt føler irritation eller vrede overfor.

Udvid din bevidsthed til andre menneskers og dyrs lidelser og smerte. Alle, der har et ukontrolleret sind, lider.

Men bliv ikke for overældet af alt dette! Husk at lidelse, elendighed og smerte er forgængelige og foranderlige mentale oplevelser. De opstår på grund af misforståelser og forstyrrende følelser, og de forsvinder så snart vi har overvundet deres årsag. Hver enkelt af os må hver især arbejde med vores eget sind, med vores forkerte opfattelser og negative energi og gradvist udvikle en korrekt forståelse af, hvordan fænomenerne eksisterer i virkeligheden.

Beslut dig for at arbejde sådan med dig selv, for at du kan blive i stand til at hjælpe andre med at overvinde deres lidelser.

Visualiser nu Tjenresig i dit hoved. Han er manifestationen af ren, upartisk medfølelse, kærlighed og visdom og ser i samme retning som du. Hans krop består af hvidt lys, gennemsigtig og strålende. Prøv at føle hans levende tilstedeværelse.

Tjenresigs ansigt er fredfyldt og smilende, og han udstråler kærlighed til dig og til alle levende væsener, der omgiver dig. Han har fire arme. De første to er samlede ved hjertet og holder en ønskeopfyldende juvel. De to andre er løftede ved skulderhøjde. I hans højre hånd holder han en krystalrosenkrans og i venstre en hvid lotus. Han sidder i vajra-stilling på en hvid måneskive oven på en åben lotus. Han er klædt i udsøgt silke og bærer kostbare juveler.

Hold opmærksomheden på denne visualisering, indtil den er stabil. Sid behageligt og vær afslappet og åben overfor Tjenresigs fredfyldte og kærlige energi. Bed nu af hele dit hjerte om, at du må overvinde dine fejlagtige anskuelser og negative energi og udvikle ren kærlighed og medfølelse med alle væsener. Føl, at du forbinder dig med din egen sande natur, dit højeste potentiale.

Som svar på din bøn udsender Tjenresig kærligt strømme af hvidt lys, der fylder hver celle og hvert atom i din krop. Det renser al din negativitet og alle dine problemer, alle din fortidige skadelige handlinger og dit potentiale til at opføre dig skadeligt i fremtiden og fylder dig fuldstændigt med grænseløs kærlighed og medfølelse. Din krop føles let og lyksalig, dit sind er roligt og klart.

Lyset fra Tjenresig stråler ud til alle levende væsener, renser deres negative energi og fylder dem med lyksalighed.

Reciter nu mantraet OM MANI PADME HUM højt en stund, mens du koncentrerer dig om visualiseringen, og bagefter stille så mange gange du vil.

Efter recitationen visualiserer du, at Tjenresig opløses i hvidt lys, der flyder gennem dit kronecenter ned til hjertecentret. Dit sind smelter fuldstændigt sammen med Tjenresigs, og du oplever fuldkommen fred og lyksalighed.

Bliv i denne følelse så længe som muligt. Når din almindelige jeg-følelse rører på sig – et jeg, der keder sig, er rastløst, sultent, hvad som helst – så tænkt, at dette ikke er dit virkelige jeg. Bring blot opmærksomheden tilbage igen til oplevelsen af at være ét med kvaliteterne i Tjenresigs sin: Uendelig kærlighed og medfølelse.

Dediker til sidst den positive energi, du har samlet ved denne meditation, til gavn for alle levende væseners lykke.

Oversættelse: Bhikshuni Tenzin Drolkar