Det lejede
Lejer har i lejeperioden rådighed over hele salen med garderobe og café (i alt ca. 125 m2) samt adgang til fælles toiletter og tekøkken. Lejer har brugsret til alt tilgængeligt inventar i form af stole, meditationspuder, borde og køkkenudstyr. Inventaret må ikke fjernes fra lokalet, og skal efterlades i samme stand som det blev overdraget. Lejer rengør lokalerne efter brug, med mindre andet er aftalt og erstatter eventuelle skader på det lejede. Vi gør opmærksom på, at lejer ikke har adgang til kontor. I tilfælde af brand kan kontoret dog benyttes som nødudgang, da hoveddørsnøglen passer hertil.

Udlejningspriser:

Weekend

En lørdag 2750, tillæg for evt. rengøring 400 kr.
En søndag indtil kl.18 2000 kr., tillæg for evt. rengøring 400 kr.
En hel weekend 4500 kr., tillæg for evt. rengøring 600 kr.

Om lørdagen skal lokalet forlades senest kl. 23.00.
Om søndagen skal lokalet forlades rengjort senest kl. 18.00

Hverdage

150 kr. pr. time, dog minimum 750 kr.
Rengøring 400 kr.

Rabat
Ved samlet booking af en fast ugentlig aften hele året (52 uger) er lejen 32.000 kr. årligt.
Ved samlet booking af mindst 6 weekends på et år er prisen 4000 kr. pr. weekend.Betalingsbetingelser
Ved leje af hele dage eller weekends opkræves et depositum på 25% af lejebeløbet; depositumet skal være indbetalt senest 8 dage efter aftalens indgåelse til Phendelings konto i Danske-bank: reg.nr.9570 kontonr. 600-2-8133. Arrangementet bookes først endeligt og sættes på kalenderen på Phendelings hjemmeside, når depositumet er indbetalt. Det resterende beløb skal være indbetalt senest 1 måned før lejemålets begyndelse. Såfremt vi skal rykke for betaling opkræves 200 kr. Samme beløb opkræves såfremt datoerne i lejekontrakten ønskes ændret af lejer.
Lejeaftalen kan opsiges skriftligt med en måneds varsel. Ved opsigelse senere end 2 måneder før lejemålets start refunderes depositumet ikke. Ved opsigelse senere end en måned før lejemålets start, betales fuld leje.
Ved leje af en aften betales ikke depositum. Hele lejebeløbet indbetales indenfor 8 dage efter aftalens indgåelse.
Ved leje af en fast ugentlig aften hele året, betales lejen månedsvis forud. Lejeaftalen kan opsiges med 3 måneders varsel.

Booking telefon: 20814908

Lokalerne er velegnede til foredrag, kurser, kulturelle arrangementer, meditation og yoga. Man behøver ikke at være buddhist for at leje eller benytte lokalerne, og centeret er ikke knyttet til en bestemt buddhistisk retning. Alle er i princippet velkomne til at leje lokalerne, men bestyrelsen er dog berettiget til at fravælge aktiviteter, som man finder upassende.

Salen er indrettet som buddhistisk tempel, og i respekt for dette er der visse begrænsninger i de aktiviteter, der kan finde sted i lokalerne.

Følgende regler bedes derfor overholdt af brugerne:

1) Lokalet må ikke betrædes med sko. Disse skal anbringes i garderoben. Gør venligst deltagerne opmærksomme på det, hvis de har overset skiltningen herom.

2) Tronen må kun benyttes efter forudgående aftale med Phendeling.

3) Rygning er ikke tilladt noget sted indendørs.

4) Der må ikke indtages alkohol eller andre euforiserende midler eller gives adgang til berusede personer i lokalerne.

5) Lokalerne må ikke benyttes til fester; dog må der gerne spilles musik under rolige forhold ved kulturelle arrangementer. Der må ikke danse i Phendeling.

6) Spisning: Der må gerne serveres te / kaffe, frugt, snacks og kager. Medbragt madpakke kan spises i køkkenet og i cafè-området.

Derudover må lokalerne ikke benyttes til spisning.

7) Det er tilladt at lave fysiske øvelser (yoga eller lignede) i lokalerne, når blot disse foregår fuldt påklædt og ikke er af erotisk karakter.

8) Lejere har ret til at sælge egne varer indenfor sin egen lejeperiode, men må ikke udbyde eller udstille varer til salg derudover.

9) Lejer må kun efter forudgående aftale opbevare materiale i baglokalet og kun i begrænset omfang.

10) Det er ikke tilladt på noget tidspunkt under eller efter lejeperioden, at efterlade lokalerne

ulåste uden opsyn.

Portene ud til Nørregade og Studiestræde skal smækkes kl. 22.00.

Oprydning og rengøring
Lejer skal altid rydde op i lokalerne efter brug.

Lejerne rengør lokalerne efter brug med mindre andet er aftalt.

Såfremt lejer ikke selv ønsker at gøre rent, betaler denne 200kr (aftenarrangement)/400kr (weekend) for rengøring.

Rengøringen omfatter ikke oprydning.

Affald bæres ned til affaldscontaineren i den inderste gård ved udgangen mod Studiestræde (Bemærk, at containerne mod Nørregade kun er til papir).

Almindelige ordensregler
Der må ikke foregå aktiviteter der med støj, lugt eller på anden måde er til gene for naboerne.