Eksterne arrangementer for skoler, andre uddannelsesinstitutioner, foreninger m.v.

Da Phendelings medarbejdere ikke er lønnede af nogen instans, heller ikke af Phendeling, har vi en forventning om at modtage honorar samt dækning af rejseudgifter, når vi inviteres til at holde oplæg, foredrag, workshops m.v. andre steder end i Phendeling. Dette er med til at sikre centerets fortsatte eksistens samt vores deltagelse ved eksterne arrangementer.

Honorarets størrelse aftales fra gang til gang, hvor der tages hensyn til omfanget af brugte timer samt rejseudgifter.
Honoraret starter ved 1000 kr.