Phendelings bestyrelse

Tenzin Drolkar
Bhikshuni Tenzin Drolkar er med-initivtager
til Phendeling. Hun har praktiseret tibetansk buddhisme siden 1993 og modtog
getsulma-ordination af H.H. Dalai Lama i 2004 og bhikshuni-ordination i 2015.
Hun er uddannet dharma-lærer fra Tibetisches Zentrum, Hamburg,
hvor hun fortsat studerer.

Steen Skovhus
Steen er buddhist med kristen baggrund. Han har fulgt undervisningen på Buddhistisk Universitet siden
1. årgang og studerer nu buddhistisk filosofi ved Tibetisches Zentrum i Hamburg.
I Phendeling koordinerer han blandt andet teknik og lyd og underviser derudover
i sindstræning og praksisdage på Buddhistisk Universitet.

Karolina Gyaljen (formand)
Karolina er 53 år, tibetansk gift og bor i København. Arbejder til daglig som biblioteksmedhjælper.
I Phendelings regi er hun ansvarlig for rengøring af centeret og fra tid til anden engageret i forskellige aktiviteter.
Mangeårigt medlem af bestyrelsen.

Casper Oluf Jakobsen
Casper befinder sig midt i livet og bor helt ude på landet ved Arresø nær Frederiksværk.
Han kom første gang i Phendeling for mange år siden og har siden primært benyttet centret
til at følge Lakha Rinpoche.
Casper er ny i bestyrelsen og er begyndt at undervise, hvilket han nyder rigtig meget.

Lene Østergaard
Lene er 55 år og bor i København. Hun har været tilknyttet Phendeling siden 2003 og tog tilflugt i 2007.
Lene tager sig særligt af de frivillige i Phendeling samt yogaundervisning
og nytårsarrangementet med ønskebønner for det nye år.
Hun er uddannet professionsbachelor som psykomotorisk terapeut og yogalærer.

Maria Vishof
Er studerende på Buddhistisk Universitet (BU) og følger bl.a. Tenzin Drolkars undervisninger.
Til daglig driver Maria Vishof et event- og kommunikationsbureau og i fritiden underviser hun i
Hatha Yoga og meditation.
Er medlem af Phendelings bestyrelse og varetager derigennem forskellige praktiske opgaver på BU,
diverse events, yoga og åben-cafe-arrangementer.

Hans Jørgen Hansson
Hans Jørgen har i mange år beskæftiget sig med buddhisme og har fået undervisning
af forskellige Rinpocher og lærere.
Han har fulgt og følger stadig undervisningen på BU. Han er aktiv i stupa-foreningen
og ved arrangementer i Phendeling.

Julie Relsted
Julie er 48 og bor på Vesterbro med sin mand og katten Kunga. Julie blev buddhist
ved et tilfælde for knap 10 år siden. Er kommet i Phendeling siden da og har de
sidste fem år siddet i bestyrelsen, hvor hun særligt tager sig af centrets
kommunikationsopgaver. Julie følger BU og Tenzin Drolkars undervisning.

Vil du gerne i kontakt med en fra bestyrelsen, er du velkommen til at maile til info@phendeling.dk