Lærere og undervisere

Lakha Rinpoche blev født i Tibet i 1942 og fem år senere tronsat
som den reinkarnerede Lama af Batang og dermed udvalgt som åndelig leder
for over 100.000 mennesker i Øst Tibet. I 1959 flygtede Lakha Lama til
Indien, og var i fem år parlamentsmedlem i Den Tibetanske Eksil-regering
under H.H. Dalai Lama, indtil han i 1976 kom til Danmark.
Lakha Rinpoche er spirituel leder af Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
og af Øsal Ling, Århus.

Bhiksuni Tenzin Drolkar er med-initivtager til Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme. Hun har praktiseret tibetansk buddhisme siden 1993 og modtog getsulma-ordination af H.H. Dalai Lama i 2004 og bhiksuni-ordination i 2015. Hun er uddannet dharma-lærer fra Tibetisches Zentrum, Hamburg. Hun fortsætter sine studier ved Jamyang Buddhist Centre, London.

Geshe Pema Samten har været residerende lærer i Tibetisches Zen- trum, Hamburg, siden 2003. Geshela blev født i Tibet i 1957 og indtrådte som munk i Sera Kloster i Indien i 1983. I 1997 aflagde han eksamen som lharampa-geshe. Han er idag abbed for Dargye-klosteret i Tibet samtidig med, at han virker som lærer i Hamburg og Hannover. Geshe Pema Samten har undervist i Phendeling flere gange.

Anne Burchardi har beskæftiget sig med tibetansk buddhisme siden 1976 og har fungeret som tolk for tibetanske lærere siden 1981 i Nepal, Europa, USA og Canada. Hun har undervist i tibetansk kultur, historie sprog og buddhisme på Københavns Universitet, Folkeuniversitetet, Buddhistisk Universitet og på Naropa Universiy i Boulder, Colorado.

Bhikshuni Thubten Choedroen (Lydia Muellbauer) er elev af Geshe Thubten Ngawang og leder kurser og meditation. Hun blev buddhist i 1982, tog getsulma-ordination og fuld ordination i 1988. Hun har tidligere været beskæftiget som lærer i Tyskland og har arbejdet i tre år i Lon- don hos Wisdom Publications. Thubten Choedroen har sammen med ven. Namgyal Chökyi taget initiativ til og opbygget nonneklosteret Shide i Schneverdingen nær Lüneburger Heide. Hun har tidligere undervist på Phendelings retreat på Strandgården, Møn, og i Meditationshuset tilhørende Tibetisches Zentrum, Hamburg. Desuden samarbejder hun med Tenzin Drolkar om at undervise på retreats i Tyskland.

Bhiksuni Sönam Chökyi (Maria-Viktoria Derenbach) f. 1948, leder meditation, kurser og studiekredse i Tibetan Centre, Hamborg, og i på det tilhørende retreat-sted, Semkye Ling. Hun har beskæftiget sig intensivt med østlige og vestlige religiøse traditioner siden 1979. Hun er uddannet læge.

Karolina Gyaljen er mangeårigt medlem af Phendeling og formand for foreningen.
Hun har praktiseret tibetansk buddhisme siden 90’ erne. Hun er uddannet yogalærer og studerer nu ved Jamyang Buddhist Centre, London.

Hans Jørgen Hansson socialpædagog og har praktiseret buddhisme de sidste tyve år. Han er medlem af Phendelings bestyrelse og desuden tilknyttet retreatcenteret Gomde, hvor han i en årrække har været medlem af sanghaforeningen. Hans Jørgen følger BU og studerer desuden ved Jamyang Buddhist Centre, London.

Lene Østergaard har været tilknyttet Phendeling siden 2003 og er medlem af Phendelings bestyrelse. Hun tog tilflugt i 2007. Lene er uddannet professionsbachelor som Psykomotorisk Terapeut og har bl.a. specialiseret sig i forebyggende og rehabiliterende stresshåndtering. Hun er endvidere uddannet Yogalærer.

Maria Vishof er medlem af Phendelings bestyrelse og har studeret på BU siden 2013. Til daglig driver hun et event-bureau og i fritiden underviser hun i hatha yoga og meditation.