Lærere og undervisere

Lakha Rinpoche blev født i Tibet i 1942 og fem år senere tronsat
som den reinkarnerede Lama af Batang og dermed udvalgt som åndelig leder
for over 100.000 mennesker i Øst Tibet. I 1959 flygtede Lakha Lama til
Indien, og var i fem år parlamentsmedlem i Den Tibetanske Eksil-regering
under H.H. Dalai Lama, indtil han i 1976 kom til Danmark.
Lakha Rinpoche er spirituel leder af Phendeling – Center for Tibetansk Buddhisme
og af Øsal Ling, Århus.

Bhikshuni Tenzin Drolkar er med-initiativtager til Phendeling – Center
for Tibetansk Buddhisme. Hun har praktiseret tibetansk buddhisme
siden 1993 og modtog getsulma-ordination af H.H. Dalai Lama i 2004
og bhikshuni-ordination i 2015. Hun er uddannet dharma-lærer fra Tibetisches
Zentrum, Hamburg, hvor hun fortsat studerer. Hun efteruddanner sig ved at følge undervisningen ved Jamyang Buddhist Centre, London.

Bhikshuni Thubten Choedroen (Lydia Muellbauer), er elev af Geshe
Thubten Ngawang og leder kurser og meditation. Hun blev buddhist i 1982,
tog getsulma-ordination og fuld ordination i 1988. Hun har tidligere været
beskæftiget som lærer i Tyskland og har arbejdet i tre år i London hos Wisdom
Publications.
Thubten Choedroen har sammen med ven. Namgyal Chökyi taget initiativ til
og opbygget nonneklosteret Shide i Schneverdingen nær Lüneburger Heide.
Hun har tidligere undervist på Phendelings retreat på Strandgården, Møn,
og i Meditationshuset tilhørende Tibetisches Zentrum, Hamburg. Desuden
samarbejder hun med Tenzin Drolkar om at undervise på retreats i Tyskland.

Bhiksuni Sönam Chökyi (Maria-Viktoria Derenbach) leder meditation, kurser
og studiekredse i Hamburg og Semkye Ling.
Hun modtog novice-ordination og fuld ordination i 1995. Hun har arbejdet i otte år
som læge og har gennemført det systematiske studium i buddhisme.

Karolina Gyaljen er mangeårigt medlem af Phendeling og formand for foreningen.
Hun har praktiseret tibetansk buddhisme siden 90’ erne. Hun er uddannet yogalærer.

Steen Skovhus er buddhist med kristen baggrund. Han har fulgt undervisningen på
Buddhistisk Universitet siden 1. årgang og studerer nu buddhistisk filosofi ved Tibetisches Zentrum, Hamburg.

Hans Jørgen Hansson er socialpædagog og har praktiseret buddhisme de sidste
tyve år. Hans lærer er Chökyi Nyima Rinpoche, og han er tilknyttet retreatcenteret
Gomde, hvor han i en årrække har været medlem af sanghaforeningen. Han studerer ved Jamyang Buddhist Centre, London.

Casper Jakobsen Casper var så heldig at befinde sig i salen, da Lakha
Rinpoche for mange år siden introducerede filmen Samsara i Dagmarbiografen.
Lakha Rinpoches ord og væsen tryllebandt Casper, som
siden har anstrengt sig for at lytte til og tænke over de buddhistiske
vejledninger.

Julie Relsted er 48 år og chefkonsulent på Rigshospitalet.
Hun blev buddhist ved et tilfælde for 10 år siden og er kommet i Phendeling siden da.
De sidste fem år har hun været medlem af Phendelings bestyrelse, hvor hun særligt tager sig af
centerets kommunikationsopgaver. Julie følger BU og Tenzin Drolkars undervisning.