Testamente

STØT PHENDELING VIA ARV OG TESTAMENTER
Vidste du, at du i visse tilfælde både kan støtte Phendeling med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger (fx en bror eller søster) vil modtage en større arv? Det kan sig gøre med den såkaldte 30% løsning. Læs mere om arvereglerne herunder.

Gode grunde til at oprette testamente
At oprette et testamente er en god idé, hvis du selv vil bestemme, hvordan din arv skal fordeles. Hvis du vælger at indsætte Phendeling som arving, går hele beløbet ubeskåret til foreningen, da vi er fritaget for arveafgift.

Hvis du ikke opretter et testamente, fordeles dine værdier efter arveloven. Har du ingen arvinger, går arven videre til staten, medmindre du har skrevet testamente. Ægtefælle eller registreret partner, børn, adoptivbørn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger), regnes for tvangsarvinger. Det vil sige, at de som udgangspunkt skal arve 25 % af din formue. Resten kan du selv bestemme over i et testamente.

Hvordan gør jeg, hvis jeg vil oprette testamente?
Når du opretter et testamente, bestemmer du selv, om Phendeling skal arve et fast beløb, en procentdel eller hele formuen. Du kan godt fordele din arv imellem dine livsarvinger – eller andre arvinger – og Phendeling. Vi skal ikke betale boafgift til staten. Derfor går hele det beløb, du testamenterer til Phendeling, ubeskåret til at støtte centrets dharmaundervisning og aktiviteter.
Jeg vil gerne oprette et gratis testamente til fordel for Phendeling

Det går ikke ud over beløbet til dine arvinger, hvis du også betænker os
Det kan lyde som en selvmodsigelse, at du både kan støtte et godt formål med en del af din arv og samtidigt sørge for, at dine arvinger vil modtage en større arv. Det kan dog i visse tilfælde lade sig gøre med den såkaldte 30% løsning.

Familie og andre arvinger (dog ikke ægtefæller) skal ifølge arveloven betale mellem (børn) 15% og (andre som fx søskende) 36,25% i boafgift til staten, når de arver formuer af en vis størrelse. Du kan tilgodese Phendeling, uden at din familie får mindre i arv. Hvis du beslutter, at Phendeling skal modtage en del af arven på betingelse af, at vi betaler bo- og tillægsboafgift for dine øvrige arvinger, kan de få lige så meget i udbetaling, som hvis Phendeling ikke var tildelt noget. Det er fordi, Phendeling så betaler deres del af arveafgiften.

Et tænkt eksempel
Hvis du har én arving, lad os sige en søster, som skal arve 1 million kroner, så skal hun som livsarving betale 331.799 kr. i afgift til staten. Dermed er der 668.201 kr. til din søster.

Hvis du i stedet bestemmer, at din søster skal arve 668.201 kr., kan Phendeling herefter arve det resterende beløb. På den måde arver din søster det samme beløb, samtidig med, at Phendeling bliver tilgodeset. Arveafgiften vil blive betalt af Phendeling, som skal betale en mindre afgift til staten, nemlig 211.522 kr. Phendeling arver således 120.277 kr.
Du kan læse mere om dette på denne side om arveafgift

Phendeling tager forbehold for eventuelle ændringer i lovgivningen mv.