Phendelings egen nonne, Tenzin Drolkar fortæller i denne artikel ord, hvordan hun ser sindets natur og guider os til en effektiv meditation, som kan hjælpe os med at transformere vores negative tankemønstre. Læs med. Vi lover du bliver klogere!

Af bhikshuni Tenzin Drolkar

Vi bruger ofte vældig meget tid i det faglige på at træne, pleje, forskønne og opretholde vores krop. Men hvor meget tid bruger vi egentlig på vores sind..?

Kroppen er blot sindets tjener, den der fører dets handlinger ud i praksis. Abbidharmas Skatkammer, et skrift forfattet af den indiske mester, Vasubandhu, der formentlig levede i det 4. århundrede, beskriver det på denne måde:

”Handlinger er tanker og det, der skabes af dem. At tænke er sindets handling. Videreudviklingen af dette er legemets og talens handling”.

Mange af os er ret gode til at registrere vores indre vejrlig, og det endda så vidt, at vi identificerer os med vores tanker og følelser. Spørgsmålet er så, om vi bliver lykkeligere og bedre mennesker af det? Næppe, i al fald ikke, hvis vi skal tro lægemiddelstatistikkens registreringer af det stigende forbrug af lykkepiller og beroligende midler.

Her tilbyder buddhismen os et enestående og bredt spekter af metoder til at træne sindet. Og vi må selv gøre det. Andre kan ikke gøre det for os, blot vise os metoderne, og de virker kun, hvis vi anvender dem. Buddha har selv sagt, at metoderne til at træne sindet findes i os selv, i sindet.

Hvis vi betragter vores sind, kan vi komme til en erkendelse af, at det forandrer sig fra øjeblik til øjeblik. Sindet er hele tiden i bevægelse og ændrer sig fra den ene tilstand til den anden, fra den ene tanke eller følelse til den næste. Selv når vi sover, er sindet aktivt.

Buddha lærte, at sindets natur er tomhed, at dets natur er klar og erkendende som et spejl. Det vil sige, at det kan opfatte hvad som helst. Men ligesom billedet i spejlet ikke er selve spejlet – billedet forsvinder uden at efterlade sig spor, når det næste objekt optræder – så er tankerne heller ikke sindet.

Tankerne kommer og går, de er blot midlertidige fænomener.

Sindet er ikke noget materialet. Det er åbent og rummeligt som himmelrummet og kan bevæge sig, hvor-hen det vil. Vi kan ikke begrænse sindet, og vi kan heller ikke sige, at det har en bestemt form eller farve. Vi kan rent faktisk slet ikke finde det som et objekt hverken i eller uden for kroppen, hvis vi leder efter det.

Tanker og følelser kommer og går på samme måde som skyer, der går foran solen. Når der går en sky foran solen, kan vi ikke se solen, men der er der alligevel.

Vi kan sammenligne vores sinds klare og erkendende natur med solen og skyerne med vores forstyrrende tanker og følelser. Men her holder sammenligningen også op, for mens vi ingen indflydelse har på de skyer, der er på himlen, har vi det til gengæld på vores tankemæssige og følelsesmæssige solformørkelser, og vi har mulighed for at transformere alt det i vores sind, der fører til lidelse og forhindrer os i at opleve harmoni og tilfredshed.

Hvis vi vil opleve lykke og livskvalitet, må vi skabe årsagerne til det og begynde at reducere vores destruktive mentale faktorer, alt det der fører til lidelse og i stedet udvikle vores egentlige potentiale – vores buddha-natur – altså selv tage ansvar for situationen. Det gør vi ved hjælp af dharma-belæringerne.

Shantideva siger:

  • Gavnlige handlinger fører til lykke
  • Skadelige handlinger fører til lidelse

De skadelige handlinger fører til lidelse både for os selv og for vores omgivelser. Men da de jo ligesom de gavnlige handlinger først opstår i sindet i form af tanker, projektioner, impulser og følelser, kan vi transformere dem og udvikle nogle gode vaner i stedet for de dårlige. For begge dele kan ikke eksistere samtidigt. For eksempel kan vi ikke være opfyldt af både kærlighed og had på samme tid.

Hvis vi vil arbejde med sindet, er det gavnligt først at få en fornemmelse for, hvad sindet er, og hvordan det fungerer. Det får vi ifølge belæringerne bedst gennem en kombination af studier og meditation.

Prøv eventuelt at meditere på følgende to måder. Det er allerbedst, hvis du indleder med at recitere nogle bønner og mantraer, fx De Syv Grene og Buddha Shakyamunis mantra OM MUNI MUNI MAHA MUNI SOHA for at skabe gode forudsætninger for meditationen. Meditationerne stammer fra Gelugpa-traditionen, men egentlig ligner det også meget nogle metoder anvendt i andre tibetanske traditioner. Dette er en metode at meditere på buddhanaturen inden for Gelugpa-traditionen.

Hvad er sindet?
Sæt dig i meditations-stilling og betragt først dit åndedræt for at falde til ro og fokusere. 5 minutter.

Betragt sindet og spørg dig selv: Hvor er det? Har det en form eller en farve? Er mit sind nu det samme som mit sind for fem minutter siden? For fem år siden? Når vi spørger på denne måde vil vi højst sandsynligt kunne konkludere, at vi ikke kan finde sindet nogen steder. Alligevel kan vi heller ikke hævde, at det ikke eksisterer. Sindet eksisterer som et kontinuum, der videreføres fra det ene øjeblik til det næste.

Sindets natur
Iagttag nu dine tanker – ikke deres indhold, blot selve tankerne. Lad dem komme og gå uden at følge dem. Bemærk, at der er et øjebliks stilhed, der, hvor den ene tanke afløser den næste.
Fokuser på dette øjeblik, hold din koncentration der og hvil i sindets klare natur så længe du kan. Forhold dig afslappet og vågen.

(Du kan enten afslutte meditationen her ved at gå til sidste punkt: Videregivelse af fortjenesten, eller du kan arbejde med at transformere dine destruktive mentale faktorer i de to næste punkter i meditationen).

Spørg nu dig selv: Hvad er det for en faktor (forstyrrende følelse eller tankemæssige vane) i mit sind, der skaber lidelse for mig og mine omgivelser? Hvor er det jeg gang på gang oplever vanskeligheder Hvor er det, jeg gang på gang løber panden mod en mur? Vær konkret, kærlig og ærlig. Tag en ting ad gangen og tænk så: Den mentale faktor er ikke en fast eller konkret del af mit sind, jeg kan transformere den.

Bed nu buddha’erne om deres velsignelse og inspiration, så du bliver i stand til at transformere de destruktive faktorer i dit sind og føl, at du modtager deres kærlige velsignelse i form af lys, som de stråler ud til dig.

Videregiv til sidst fortjenesten til alle levende væsner og ønsk, at du må blive i stand til at gavne dem.